• Efsane Hikayeler 12.09.2008

  munzur dağı yamaçlarında yemyeşil bir vadinin içinde akan görkemli bir çağlayan ve o çağlayanın kıyısında insanları kardeşçe ve huzur içinde yaşayan bir köy varmış. o zamanlar gündüzler hep güneşli, geceler hep yıldızlı geçermiş yağmur yağmadıkça. o köyün insanları hayvancılık ve tarımla sağlarmış geçimini. akıllısı varmış delisi varmış, uslusu varmış mutlusu . varmış o köyde herkes biribirini sever,sayarmış. anlayacağınız dost çokmuş, düşman yokmuş.

  bitk iler boy boy, hayvanlar soy soy, yamaçlar renk renk nergiz, bahçeler gül, lâle, sümbül,dağlar süsen, kardelen, tarlalar başak başak ekin, ağaçlar çeşit çeşit meyve doluymuş…Öyle ki güzellikler çok, kötülükler yokmuş.

  gelgelelimki bu güzel yörede sesi dağları yakan, dağlara yamaçlara yanık türküler söyleyen tayran han adında genç bir aşık yaşarmış. tayran han onca güzelliğe çağlayana, çiçeğe, bahçeye, suya, babasının varlığına ve etrafındaki insanlara rağmen çok yalnızmış… gün geceye durduğunda, gökyüzüne bakar, gördüğü her yıldıza bir türkü söyler, içini tarifsiz bir aşk ateşi yakarmış…efkarından sazı ağlar, yüreği . sızım sızım sızlarmış… her gece ceylan gözlü, gül bakışlı bir kız girermiş rüyalarına, yüreği aşkla, özlemle çarparmış her sabah uyandığında.

  İstermiş ki, rüyaları gerçek olsun, rüyasında gördüğü ceylan gözlüsüne kavuşsun, koynunda uyuyup, koynunda uyansın, yüreği her gece aşkla dağlansın, çağlayanlar daha bir çağlayan, sevdalar daha bir sevda olsun, . sevda türküleri aksın durmadan dilinden koylara, nehirlere, alıp götürsün sesini rüzgarlar sevdalı iklimlere.

  günlerden bir gün yine sazını eline alıp dağın başında, başını göğe kaldırmış türküsünü söylerken birden bir hışırtı duymuş… bakmış ki her gece rüyalarına girdiği güzeller güzeli ceylan bakışlı kız durur karşısında… durur da öylece süzer . nazlı gözlerini ona doğru… tayran han ın kalbine kor olur düşer bakışı, heyecanla sarsılır gövdesi…sevdası türkü olur, şiir olur dökülür dilinden dağlara, ovalara, çağlayanlara…
  \”hoş geldin ceylan bakışlım… maralım, yaklaş, daha da yaklaş ki yakından göreyim ceylan gözlerini, nicedir beklediğimdin, düşlediğimdin, umudum, ışığım, sevincim, her gece rüyalarıma giren sevdiğimdin.\” der

  ceylan bakışlı kız yaklaşmış ürkek ürkek sonra telaşlı bir biçimde yürüyüp gözden kaybolmuş… sinmiş bir ağacın gölgesine, derdini dillendirmiş kendince:

  \”sesini duydum uzaklardan, yaktığın türkülerden aldım sesini!… sesine sevdalandım da geldim sana, yüreğine sevdalandım da sevdim seni. ne var ki ben yetim, kimsesiz fakir bir kızım, yaralı bir kardeşim vardı, çekip gitti buralardan, onu bulmadan, bulup yarasını saramadan sana dönemem, ahtım var, andım var… geldim, gördüm, bildim, sevdim seni…fakat benim daha gidecek yolum, çekecek çilem var. ama dünyanın neresine gidersem gideyim bir gün mutlaka döneceğim sana\”

  \”duydum demiş sesini ceylan bakışlım, duydum duymasına da hem gelir kendini gösterirsin, hem de giderim dersin? her gece seni söyledim ezgilerimde, seni yazdım gökyüzüne. uçan kuşun kanadında, çağlayan nehirlerin nefesinde, tan yerinde şavkıyan seherlerde, yağmurların buğusunda aradım izini.

  gitme… Önce görünüp, sonra bırak git diye mi geldin? gidersen yaşadıkça bükülür boynum, yüzün gülmez, dünya döndükçe . kanar yaram, muradım, ereğim sensin…\”

  ceylan kızın sevdalı yüreği acıyla burkulmuş… seslenmiş titreyen sesiyle:
  \”nedir bu ilenmen ? nedir bu halden bilmez tavrın?… aman dedikleri bir ilaç var, ben yollara düşüp onu bulacağım, kardeşimin yarasını onunla sarıp iyileşmesini bekleyeceğim… burda kalırsam şu halimle; sana acıdan, tasadan başka bir şey veremem. sen gönlü yüce bir aşıksın, sevda ipekleriyle döşeli yolların… beni sen anlamazsan, kimler anlasın?\”

  tayran han küsmüş, ceylan gözlü boynu bükük; vurmuş kendini yollara… bağrında kardeşine yetişmenin ve sevdalısına geri dönmenin hasreti, vuslata ömrü yetsin diye dualar ederek çekip gitmiş uzaklara…

  tayran han fısıldamış ardından:
  \” bekleyeceğim maralım, ceylan bakışlım, başımda bir tek saç, ağzımda bir tek diş kalmayıncaya ve toprağa girip mezarımda tek bir ot bitmeyinceye değin…\”

  ay geçmiş, gün geçmiş, mevsimler mevsimlere, yıllar yıllara kavuşmuş… diyar diyar gezmiş ceylan kız, bulmuş kardeşini, sarıp iyileştirmiş yarasını, iyileştirmişte aradan çok uzun zaman geçmiş ne eski güzelliği ne de ceylan bakışı kalmış… sevdalısının içli sesi, gönlünün mabedinden bir an olsun silinmemiş, hayali gözlerinin önünden gitmemiş……

  tayran han sarılıp sazına o dağ benim, bu yayla benim gece gündüz çağlayanlara, esip geçen rüzgarlara türküler sölemiş yanık sesiyle.

  eser bahar yeli dağlar serindir
  yardan ayrılmışam yaram derindir
  ceylan gözlerine kurban olduğum
  gel de bu gönlümü artık sevindir

  elden ele uçup giti can kuşum
  bu ağzıma kilit vurmuş susmuşum
  yüreğimde yamru yumru sancı var
  hasretinden sararmışım solmuşum

  aşkının oduyla kahroldum ceylan
  hicran oklarıyla vuruldum ceylan
  günler asır oldu geceler zindan
  seni beklemekten yoruldum ceylan

  günler, haftalar, aylar, yıllar birbiri ardına geçip giderken, ceylan bakışlı kız hastalanmış… ayaklarında sevdalısına kavuşacak dermanı kalmamış, acıkmış, susamış… ama yine de bir an olsun durmamış, düşe kalka düşmüş yola, bilirmişki derman, sevdalısına kavuşmada, sevdiğine sarılmadaymış.

  aç susuz varmış köye, sevdalısının dağın eteklerinde kendisini beklediğini söylemişler.
  birbirlerini gördükleri ilk andaki kadar ışıltılı ve sakin bir sabahmış munzur dağının etekleri. ceylan gözlü zar zor varmış munzur dağının eteklerine.

  nice soğuk iklimlerden sıcak iklimlere değin yolunu gözlediği ceylanını, gelişinden . bilmiş aşık tayran han … seslenmiş usulca:
  \”ey sevdiğim, ey bir ömür yollarını gözlediğim, ey güzeller güzeli ceylan gözlüm, nihayet döndün sonunda… buldun mu kardeşini, iyileşti mi yarası?. vardın geldin ama; şimdi de benim sana verecek bir şeyim kalmadı gönlümden başka. gönlümü kasıp kavuran hasretin, ateşi oldu bağrımın, türkülerim, . şiirlerim savrulup hasret rüzgarında sana kavuşmadan küle döndü…
  varım yoğum savrulup gitti elimde tek bir kırık saz kaldı.. susuzluğunu gidereceğin bir pınarım bile yok, kuruyup gitti hepsi, acıkırsan neyle doyurayım seni; sabır taşlarımda biriktirdiğim sabrım yetmezki mutluluğuna \”
  ceylan gözlü; içinde yıllarca biriktirdiği ateşle koşmaya çalışırken sevdiği adama, yuvarlanıvermiş dağdan aşağı, başı kocaman bir taşa değmiş… son mecaliyle konuşmaya çalışmış ve bu konuştuğu son cümleler olmuş. tayran han, ceylan gözlüsünü kurtarmak isterken birlikte yuvarlanıvermişler kayalardan aşağı.

  \”sarıl bana hasret kaldığım, söndür içimde yıllaraca biriktirdiğim ateşi…. sar beni yazgım olan; canım tenimden çıkmadan beni sana kavuşturan sevdan ile…
  koynundan alsın canımı ölüm, dinsin bu hasret ateşi. yüreğim yüreğinden hayat bulsun yeniden. sevdanla yaşat beni en güzel türküler söyleyerek, kollarında uyut beni güzel sesinle..\”

  ve tayran han nın yıllarca yolunu gözlediği sevgilisi teslim etmiş canını kollarında, nazlı gözleri kapanırken yanaklarında süzülen yaşları ırmağa dönüşmüş…

  tayran han tüm acılardan da büyük bir acıyla öyle sarsılmış, öyle inlemiş ki, gökyüzü yırtılmış acılı türküler okurken sesinden, şimşekler çakmış, simsiyah bir yıldırım düşmüş dağlara, acıyla inlemiş koca munzur dağı…
  İşte o gün bu gündür ne zaman mevsim bahara dönse, teyran vadisinden ceylan kızın gözyaşları pınar olur . çağlayarak akar ve bir yerden sonra kaybolur. munzur ve mercan dağının kesiştiği noktada ağıtlar rüzgar olur haykırır yıldızlı gecelerde; tayran han sesinde kimselerin duymadığı, kimselerin bilmediği bir türkü yankılanırmış o vadinin en kuytu yerinde

  Posted by admin @ 13:36

 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Edebiyat Edebiyat