• Efsane Hikayeler 12.09.2008

  ben bir pepuk kuşuyum

  ben bir pepuk kuşuyum dalında yaralı duran
  dağların yamaçlarında kenger
  nazlı bir kızın gözlerinde iki yetimlik ah!
  içinin kızıllığınca gül ve yangın
  her bahar lavlara
  korlara
  ateşlere düşer yüreğim

  bir söğüt dalının
  efil efil titreşen yaprağıdır yüreğimdeki
  açarım yarasını bakarım canyerimin ağlayamam
  acının ve sevginin kesiştiği yerde
  iki çığlık arasında kaldım ah
  acılı r üzgarlara bıraktım kanatlarımı

  istedimki kuş olayım
  kanatlarımın altında saklayayım
  alıp gideyim başımı dağ dağ
  göklere yazayım hasretimi

  istedimki ağaç olayım
  üzerinde yeşereyim
  gölge edeyim her yaz
  her güz dökülsün yapraklarım
  serileyim üzerine ah! edeyim

  istedimki yağmur olayım
  yüreklere yağayım her bahar
  sel olayım dere tepe
  katayım önüme tüm acıları
  denizlere, okyanuslara götüreyim

  istedimki ıstırabın sunaklarında
  karalanmış rengi olayım yaşamın
  sonsuzluğun kurgusunda cezalanmış acı
  binlerce yıllık geçmişimle
  her bahar beni anlatsın analar çocuklarına,
  babalar beni anlatsın

  istedimki yürekteki her çiçeği
  gözyaşlarıyla besleyeyim
  kuruyup gitmesin diye
  istedimki dağlara sesleneyim yazgımı
  özlemlere söylenen türkülere sesleneyim
  gelip geçenler okusun diye gözlerimdeki şiiri

  istedimki dağlara yazayım hasretimi
  ovalara, denizlere, gökteki yıldızlara
  yağmur olayım gökkuşağını hediye edeyim
  parça parça olayım her fırtınada
  mutluluk ağacında hüzün çiçeği olayım
  her yıl çoğaltayım acılarımı

  pepuk kuşu efsanesi

  munzur dağı eteklerinde kış mevsiminin, etkisini yavaş . yavaş kaybetmeye başladığı günlerde. baharın geleceğini muştulayan cemreler beklenir. sonunda cemre, hava ve topraktan sonra suya da düşer. hem de ateş topu bir sıcaklıkla…. su da hava gibi, toprak gibi ısınmaya, yaşam daha kolay, daha güzel yaşanılır olmaya başlar. cemre; havanın güzelleşmesini, suyun ısınmasını ve toprakta gizlenen tohumların, bitkilerin, kuru . ağaç dallarının, canlıların uyanmasına sebep olur. bir umut olur canlı cansız tüm varlıklara.

  cemre toprağa düştükten sonra bahar geliveriri dağlara, ovalara, kırlara. ve ardından yüreklere. Önce kardelenler, nergisler, süsenler (sosın) kaldırır bükülmüş boyunlarını gökyüzüne, ardından laleler, frezyalar, kır karanfilleri, kırkkanatlılar, yabangülleri. İç gıdıklayan kokularını etrafa yayarlar, renk renk ışıklarını sulara aksettirdiler.
  baharın gelmesiyle birlikte; kuşlar daha bir neşeli öter, daha bir neşeli uçar gökyüzünde. dereler daha bir sevinçle akar, daha bir çoşkuyla eser rüzgar.
  her bahar nasırlı ellerin toprağa attığı tohumlar, yeniden yeşerme sürecine dönüşünce, doğa yeniden dirilir. bir serin şebnem, güneşin de etkisiyle kendini yeniden doğurur. derin uykusundan uyanır doğa. umutsuzluğu ortadan kaldırarak aydınlığını, güneşe yönelen gülüşlerini saçar evrene.
  kenger, karların erimesiyle yetişen en önemli bitkilerden biridir çocuklar için. bir taraftan soyulup yenilir, yemeği yapılır diğer yandan sakızı toplanır. kenger sakızıyla da meşhur bir bitkidir, üzerine türküler bile yakılmıştır. kengeri, önemli yapan bence tüm . bunlardan da öte acıklı efsanesidir. farklı biçimde de olsa kengerin bittiği her yerde pepuk kuşu efsanesi bilinir ve çocuklara anlatılır…
  efsane, kimi yerlerde farklılık da gösterse, konu benzerdir. kimi yerde erkek kardeşin acısı anlatılır kimi yerde kız kardeşin acısı…
  nuri can

  pepuk kuşu efsanesi

  bir varmış bir yokmuş… vakti – zamanda anadolu’nun küçük bir dağ köyünde anne baba ile iki çoçuğu yaşarmış. Çocuklarının biri erkek diğeri de kız imiş. bu ailenin herkesi imrendirecek derecede neşe, mutluluk ve sevinç içerisinde dilekleri gerçekleşir her şey gönüllerince olurmuş. oturdukları köyde gayet sevilen bu iki güzel çocuk . da gün gelmiş cıvıl cıvıl kuş sesleri, kuzu meleyişleri, dere çağlayışları arasında; mavi ve yeşilin alabildiğine uzandığı yaylaların güzelliği içinde, boylu boyunca dağların eteklerinde bulunan ağaçların gölgeleri ve serinliği içinde güle, oynaya, büyümüşler.

  taa ki günün birinde anneleri aniden rahatsızlaşıp ölünceye dek. bu durum,ailenin tüm neşesini, huzurunu, mutluluğunu üzüntüye çevirip yok etmiş. İki kardeş de artık eskisi gibi ne gülmüş ne de sevinip oynamışlar. her tarafa ağır bir yas ve sis bulutu çökmüş…

  bir müddet sonra evde aş pişirecek kimsesi olmadığı için babaları yeniden evlenmek zorunda kalmış. evlenmişte üvey anneleri kısır olduğu ve de çocuğu olmadığı . için çocukları hiç sevmez, düşmanca davranırmış. fırsat buldukça kötülük eder, elinden gelen her zulmü yapmaktan geri durmazmış.
  hele babaları evden çıkınca vay haline çocukların, onlara türlü türlü eziyetler eder rahat yüzü göstermezmiş. Çocukları gece gündüz çalıştırp, döver ve kimseye anlatmamaları için de korkuturmuş. zavallı çocuklar bütün bu kötülüklere rağmen yine de babaları üvey annelerinin yaptıklarına inanmaz diye çaresiz her eziyete katlanarak yaşamlarını sürdürme çabası gösterirmişler…

  babalarının yine evde olmadığı bir bahar günü, üvey anneleri iki kardeşe torba, bıçak ve kazma vererek,dağa kenger toplamaya gönderir . İki kardeş sabah erkenden evden ayrılarak kenger toplamak için dağın yolunu tutmuşlar. . abla bir bir topladığı kengerleri kardeşinin sırtında taşıdığı torbaya koyarmış ve böylece de hava kararmaya başlayıncaya kadar kenger toplamışlar. artık köye dönmek üzereyken abla, kardeşinin sırtında taşıdığı torbanın dolup dolmadığını anlamak için torbayı yere indirip bakmışki ne görsün, torbada bir tek kenger yok. bu duruma şaşıran iki kardeş, \”sabahtan beri topladığımız kengerleri gizli gizli yedin değil mi?” biz şimdi eve nasıl döneriz? üvey annemiz bizi öldürür!.. \” deyip çıkışmış kardeşine.

  kardeşi ise \”hayır abla, bana yemem için verdiğin bir tek kengerin dışında yemin olsun ki yemedim!\” demiş. ancak ablasını bir türlü inandıramamış. \”abla eğer hala bana inanmıyorsan istersen karnımı aç da bak!\” demiş. ablası almış bıçağı karnını yarmış bakmış ki kendisinin verdiği bir kengerin dışında midesi bomboş kardeşinin, meğerse kengerleri o yememiş!… kardeşi doğru söylemiş. kardeşinin karnını dikmeye çalışmışsa da kardeşi oracıkta ölmüş.

  gidip torbaya tekrar bakmışki torbanın dibi delik ve sabahtan bu yana topladıkları kengerlerin döküldüğünü anlamış. meğer üvey anneleri onlara (akşam kötülük etsin diye) dibi delik torbayı vermiş.

  kardeşine inanmamakla hata yapıp onun ölümüne sebep olan abla, bu acı ve vicdan azabıyla neye uğradığını şaşırmış ve orada bulunan pınarın suyuyla kardeşini yıkayıp ağlaya ağlaya gömüvemiş. gömütün yeri belli olsun diye de başucuna . bir fidan dikmiş.

  eve döndüğünde kardeşini soran babasına. \”o biraz yoruldu oduncularla gelecek\” demiş. oduncular gelmiş, çocuk gelmemiş.
  – nahırla gelecek demiş.
  nahır da gelmiş, ama çocuk yine yok.
  – davarla gelecek.
  davar da gelmiş çocuk hala ortalada yok.
  genç kız bir yandan baba korkusu, diğer yandan vicdan azabıyla kıvrılmış,yanmış, tutuşmuş parça parça olmuş yüreği.

  kardeşine inanmamakla hata yapıp onun ölümüne sebep olan abla, bu acı ve vicdan azabıyla allaha yalvarmaya, dua etmeye başlamış. \”allahım beni pepuk kuşu yap bu dağlara sal ki dünya döndükçe dağlardan dağlara kardeşim diye seslenip durayım!…“

  efsane bu ya o gece kızın dileği kabul olur, genç kız o gece allahtan, pepuk kuşu olmuş ve gidip kardeşinin başucundaki ağaca konup hep kardeşi için seslenip durmuş. ve işte o gün bu gündür bu kız, pepuk kuşu olarak dağlarda; oradan oraya dolaşarak, kardeşini öldürdüğü için herkese kendini ihbar eder durur:
  her bahar mevsimi kengerin yerden bitmesi ile beraber pepuk kuşunun acıklı ötüşü de başlar.

  (zazaca)

  “phepu”
  “kheku”
  “kam kerd”
  “mı kerd”
  “kam kişt” (çişt)
  “mı kişt” (çişt)
  “kam şüt”
  “mı şüt”
  “ax! ax! ax!” .

  (kürtçe)

  \”pepuu\”
  “kekuu”
  “ke qir?”
  “mın qir”
  \”ke kuşt?\”
  \”mın kuşt\”
  \”ke şuşt?\”
  \”mın şuşt\”
  “ah! ah! ah!”

  (türkçe)

  \”pepuu\”
  “kekuu” (baba)
  “kim yaptı?“
  “ben yaptım”
  \”kim öldürdü?\”
  \”ben öldürdüm\”
  \”kim yıkadı?\”
  \”ben yıkadım\”
  “vah! vah! vah!”

  dağlarda öten bu kuşun bu gün hala, kardeşini öldüren o genç kız olduğu söylencesi, erzincan’ın caferli köyü ve diğer çevre köylerde yaygın bir biçimde bu şekilde anlatılır… onun çıkardığı seslere bile acıklı bir ifade . ve anlam yüklenmiş. Çocukluğumda bunun bir efsane değil de gerçekten yaşanmış bir öykü olduğuna inanır ve o kuşa çok acırdım!…
  bu efsane hala doğunun bir çok yöresinde anlatılmaktadır. komşu illerde de aynı efsanenin değişik şekillerde anlatıldığı bilinmektedir. doğu illerinde yaşayan yaşlı genç hemen hemen herkes “pepuk kuşu” efsanesini farklı . bir şekilde de olsa bilir

  Posted by admin @ 13:34

 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Edebiyat Edebiyat