• Efsane Hikayeler 12.09.2008

  türk milletinin tarihi süreç içinde kurduğu en mükemmel devletlerden birisi olan osmanlı devleti, tarih sahnesine çıktığı andan itibaren hoşgörünün en mükemmel örneklerini sunmuştur. yönetimi altına giren milletlere karşı her zaman iyi davranmıştır. İnsan haklarına gerekenden fazla önem vermiştir. bunların arasında bulunan ermeni ve rumlar her zaman ayrıcalıklar elde etmişlerdir.
  ne zaman ki osmanlı devleti zayıflamaya başladı; bunu hisseden azınlıklar kendilerine her zaman hoşgörüyle mukabele eden osmanlı türklerine karşı kin ve nefretle saldırıya geçtiler. Çok uzun bir müddet komşu olarak, birlikte yaşadıkları ermeni ve rumların saldırılarına maruz kalan türkler şaşkınlık içindeydiler. onlara karşı hiçbir zaman düşmanlık yapmamalarına karşılık çok büyük bir düşmanlık görmelerine anlam veremiyorlardı.
  türlere karşı saldırılarını ileriye götüren ermeni ve rumlar, bu amaç doğrultusunda çeşitli çapta çeteler vücuda getirdiler. bu çeteler vasıtasıyla yol keserek ve köylere saldırarak, türklere zarar veriyorlardı. can ve mal emniyeti kalmamıştı.
  devletin, çeşitli cephelerde düşman devletlerle harp halinde olması içte meydana gelen . eşkıyalığın takibini zorlaştırıyordu. bu önemli noksanlık, kahraman türk polisinin müdahalesiyle birlikte kısmen de olsa giderilmeye başlandı.
  o günlerde adapazarı ve civarında kurduğu çeteyle eşkıyalık yapan burbos adındaki hain ermeni genci yaşlı kadın-erkek ve çocuk demeden herkese zulüm yapıyordu. halk, şeririn yaptıklarından fazlasıyla zarar görmeye başlamışa. vatan topraklarının bir kısmının işgal edilmesinden ve bir kısım vatansızların isyan etmesinden dolayı isyancılarla mücadele edan güvenlik kuvvetleri istilacılara karşı vatan savunmasında olduğundan içerideki bu tür olaylarla ilgilenemiyorlardı. bu durumdan haberdar olan asi etrafına topladığı bir avuç gözü dönmüş katillerle azdıkça azıyor, her taraftan yakınmalar geliyordu. İşte o an türk polisi devreye girdi.
  adapazarı polis kadrosundan Üçüncü komiser İbrahim ethem efendi, kıdemli komiser muavini raşit efendi ile polis memurları hulusi, reşit rüştü, fuat, osman nuri ve İbrahim efendiler şakinin peşine takıldılar.
  uzun çabalar sonucunda şakiyi saklandığı delikte yakalamaya muvaffak oldular. burbos, ne ederse, nasıl yaparsa yapsın türk polisinden kaçılamayacağını anlamakta gecikmedi ama, artık iş işten geçmişti.
  kahramanlardan, Üçüncü komiser İbrahim ethem efendi yarım maaş ikramiye ile iftihar madalyası; kıdemli komiser yardımcısı raşit efendi ise yarım maaş ikramiye ile gümüş liyakat madalyasıyla ödüllendirildi. polis memurları ise takdirname ile Ödüllendirildiler.
  Önceki örneklerinde de olduğu gibi; onlar bu kahramanca davranışları insanlar tarafından takdir edilmek ve madalya almak için yapmamışlardı. ama, devleti yönetenler, devlet olmanın gereği olarak, onların kahramanca davranışlarını tescil amacıyla kendine yakışanı yaptı ve onları ödüllendirdi

  Posted by admin @ 13:37

 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Edebiyat Edebiyat